درخواست ملاقات

  • sbu.geology@gmail.com
  • 09193779757

  انجمن علمی-دانشجویی زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه‌ی زمین‌شناسی فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که در زیر به آنها اشاره خواهد شد. همانگونه که از اسم انجمن مشخص است این انجمن با حضور دانشجویان زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی اداره می‌شود. این انجمن با راهنمایی اساتید دانشکده فعالیت خود را پیگیری می‌کند.

  فعالیت‌های عمده انجمن عبارتند از:

  فعالیت در نشریه‌ی تتیس که به صورت فصلنامه اداره می‌شود و همکاری‌هایی مفصلی با دانشجویان دیگر دانشگاه‌های کشور دارد.

  برگزاری سفرها و بازدیدهای علمی در سطح کشور

  برگزاری مسابقه ملی نمایشگاه عکس با موضوع زمین‌شناسی

  برگزاری و همکاری در زمینه‌ی همایش‌های مرتبط با زمین‌شناسی

  شرکت در مسابقات دانشجویی در سطح دانشگاه و کشور

  انجمن علمی-دانشجویی زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت‌های خود را به صورت رسمی از آبان ماه 1386 آغاز نمود. در حال حاضر انجمن علمی زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی رسما فعالیت‌های خود را به عنوان شاخه دانشجویی انجمن زمین‌شناسی ایران دنبال می‌کند.